UE Disclaimer

 Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do Programa do IGAPE de investimento empresarial, cuxo objetcivo é fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e promover o crecemento e consolidación das pemes.